Směnka vlastní se v dnešní době využívá velmi často. V článku samotném se dozvíte co by měla samotná směnka vlastní obsahovat. A můžete si také stáhnout směnku vlastní ve formátu .doc. Jedná se o vzor směnky vlastní.

Směnka vlastní – co musí obsahovat

Směnka vlastní musí obsavat buď jména a příjmení, pokud se jedná o fyzickou osobu. Pokud se jedná o firmu, tak se potom uvádí celý název firmy. Dále se musí uvést identifikační číslo () firmy. Uvede se komletní adresa frimy. Dále se uvede jména a příjmení jednatele. Uvede se také datum narození vybraného jednatele. Dále se také směnce vlastní musí uvést komletní adresa vybraného jednatele firmy.

Směnka vlastní – další povinné náležitosti

Směnka vlastní musí také obsahovat přesnou informaci o částce. Dále se také uvede datum, do kdy jste povinnen vypůjčení peníze z půjčky vrátit. Uvede se také přesné místo, kde dojde ke splacení směnky. Musí také obsahovat informace o tom, komu budete povinni půjčku vrátit. Přesná identifikace této osoby je nutná. Tedy jména a příjmení, narození a adresa. Na závěr už přidáte jen podpis výstavce.

Směnka vlastní vzor ke stažení zdarma v doc

Většina lidí se ve směnkách nedokáže vůbec orientovat. Většina lidí využije vzoru, kde stačí už jen doplnit konkrétní údaje. Směnka je jinak celá hotová. Směnka vlastní obsahuje veškeré náležitosti, takže se nemusíte bát. Vzor vlastní směnky ve formátu doc najdete ZDE! . Takže stačí vyplnit a poté si směnku vytiskněte ve dvou vyhotoveních. Důležité je také nezapomenout na podpis.